7 kompetencji zarządzania zespołem

2 wyświetleń

Jak efektywne są zespoły, a jakie mogłyby  być? Jak wyposażyć menedżerów w kluczowe kompetencje a zespołom dać dobrych menedżerów?


Zapraszamy na dwudniowy warsztat, który z jednej strony wspiera menedżerów w odnalezieniu się w kluczowej roli, a z drugiej strony pokazuje skuteczne rozwiązania dla najczęściej pojawiających się dylematów w zarządzaniu ludźmi, które można napotkać podczas  współpracy z zespołem.
 
CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTACIE?

1. Zdobędziesz wiedzę i wskazówki w oparciu o wieloletnie doświadczenie eksperta, w jaki sposób podejść do roli menedżera zespołu i w jakim kierunku kształtować swoje stanowisko.
2. Poznasz skuteczne metody pracy z zespołem, planowania, rozliczania i osiągania wyznaczonych celów.
3. Dowiesz się jak prowadzić trudne rozmowy z podwładnymi.
4. Uzyskasz wsparcie w zakresie identyfikacji własnych obszarów rozwoju.
5. Będziesz potrafił skutecznie przeprowadzić pracownika przez proces jego pracy tak, aby osiągał coraz lepsze, mierzalne wyniki i zdobywał nowe kompetencje.
6. Opracujesz standardy i plan pracy, który pozwoli Ci na osiąganie wyznaczonych celów.

CELEM  SZKOLENIA  jest  wyposażenie  osób  pracujących w zespole w kompetencje, profesjonalną pewność działania i ukierunkowanie myślenia na realizację celów zespołu i strategię firmy.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!


PROGRAM:


Dzień I

NOWE STANDARY DZIAŁANIA, ORGANIZACJA PRACY, PROWADZENIE ZESPOŁU POD KĄTEM WYZNACZONYCH CELÓW

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa, herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZ DO SUKCESU ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM – UŻYTECZNOŚĆ, MYŚLENIE UKIERUNKOWANE NA ZESPÓŁ I  JEGO EFEKTYWNOŚĆ
Planowanie, wyznaczanie celów, KPI i monitorowanie efektywności członków zespołu • Dlaczego ludzie mają chcieć pracowac w Twoim zespole?

 • Myslenie i ukierunkowane osiąganie celów poprzez efektywne wykorzystanie kapitału zespołu

 • Planownaie pracy członków zespołu, wyznacznie celów

 • Ustalenie  z  pracownikiem  sposobu  monitorowania pracy i osiąganych efektów

 • Jakim kapitałem będziesz konkurował?


OPERACYJNA REGENERACJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat? • Zarządzanie zespołem wg systemu opartego na procesach  innowacji, kreatywności i optymalizacji

 • Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły  na oczekiwania organizacji w stosunki do liderów?

 • Zarządzanie  najlepszymi   w  czasach „braku  autorytetów”  - efektywne standardy

 • Jak  budować standardy efektywności  w zespole, który nie potrzebuje autorytetów i ideałów?

 • Jakie  zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?

 • Praca  z ludźmi o niekwestionowanej  wiedzy eksperckiej

 • Zrozumieć młodych menedżerów – praca z generacją XY


KLASYKA ZARZĄDZANIA
Wykorzystanie klasycznych metod i technik w zarządzaniu zespołem • Wdrożenie podstaw „zarządzania przez cele” w zespole

 • Zarzadzanie  ludźmi w zależności od poziomu gotowości

 • Zarządzanie partycypacyjne

 • Odwracamy piramidę Maslowa


BUDOWANIE PRODUKTYWNEJ POSTAWY - KIERUNEK REALIZACJA CELÓW
Jak budować kompetencje członków zespołu – w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem o jego rozwoju zawodowym,  rozwoju zespołu, jak wzmacniać potencjał? • Cele, monitoring osiągnięć, rozliczanie

 • Dlaczego menedżer powinien rozmawiać z pracownikami o rozwoju?

 • Dyspozycje kompetencyjne. Jaką wiedzę i umiejętności posiadają Twoi ludzie?

 • Jakich kompetencji twardy i miękkich wymagasz od swoich pracowników?

 • Jak obserwować zachowania i jak dokonywać ich pomiaru według określonych wskaźników?

 • Jak przygotować się do rozmowy kompetencyjnej?

 • Na czym polega konstruktywne wykorzystanie zasobów pracownika?

 • Jak rozmawiać z pracownikiem o słabych i mocnych stronach?

 • Jak wyznaczać kierunki pożądanego rozwoju?

 • Jak oceniać obecne i przyszłe szanse?

 • W jaki sposób wzmacniać zindywidualizowany i zrównoważony rozwój?


15.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 
  

Dzień II 


MOTYWACJA, MONITORING, OCENA PRACY, DYSCYPLINA – ROZMOWY,  KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POSTAWE I WYNIKI

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa, herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

JAK DZIAŁAĆ MOTYWUJĄCO?
W jaki sposób wyzwolić w zespole zapał i zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania? • Co jest ważne dla Twoich ludzi?

 • Jaki mają systemy wartości?

 • Na czym zależy im najbardziej w wykonywanej pracy, a na czym zależy Tobie?

 • Czemu ma służyć rozmowa motywująca?

 • Mity i półprawdy o motywacji ludzi w pracy

 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby nie tylko pieniądze były dla nich motywatorem do pracy?

 • Jakie błędy w motywowaniu popełniają menedżerowie?

 • Kiedy rozmowa z pracownikiem zwiększa jego motywację i zaangażowanie?

 • Kroki udzielania feedbacku motywującego


KLUCZOWY OBOWIĄZEK  MENEDŻERA – EGZEKWOWANIE REZULTATÓW OD PRACOWNIKÓW
Rozmowa oceniająca   i  monitorująca pracę – w jaki sposób utrzymywać wysoki standard osiąganych wyników? • Jakie są cele rozmów oceniających?

 • Czym jest ocena dla organizacji, a czym dla pracownika?

 • Dlaczego pracownicy boją się oceniania i w jaki sposób wprowadzać rozmowy oceniające do codzienności zawodowej, jako narzędzie budujące kompentencje?

 • Kiedy i w jakich okolicznościach menedżer powinien prowadzić rozmowę oceniającą?

 • Co powinno podlegać ocenie? – mierniki pracy, skala oceny

 • W jaki sposób udzielać pochwały, a jak posługiwać się krytyką?

 • Jakich błędów unikać podczas prowadzenia rozmowy oceniającej?


TRZYMANIE STANDARDÓW
Rozmowa korygująca i dyscyplinująca – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i niespójnością zespołu? • Jakie są przyczyny nie spełniania kryteriów przez pracowników?

 • Jakie są symptomy na poziomie zachowań?

 • W jaki sposób przygotować się do rozmowy dyscyplinującej?

 • W jaki sposób powinna przebiegać rozmowa dyscyplinująca?

 • Jak przekazywać informacje o konsekwencjach?

 • Emocje w trudnych rozmowach

 • Zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków


REALIZACJA CELÓW PRACOWNIKA  I REALIZACJA CELÓW FIRMY  - KIEDY SIĘ SPOTYKAJĄ?
Rozmowa o finansach i celach pracownika – jak budować świadomości i odpowiedzialności w zespole? • Pieniądze firmy – czym są dla pracowników?

 • Dlaczego menedżerom trudno rozmawiać o finansach z zespołem? W jaki sposób pokonywać bariery? Dlaczego ludzie boją się rozmów o pieniądzach?

 • Zwiększanie świadomości finansowej w zespole

 • Rozmowa z zespołem o projektach generujących przychody

 • Jak motywować zespół  w osiąganiu ambitnych finansowych celów?


15.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

CENA:
zgłoszenie do 10.09.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.09.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* Cena nie zawiera noclegów

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia