Prawno – finansowe aspekty pracy office managera

23 cze 2020 - 24 cze 2020

MsMermaid
Wioślarska 8,

1 wyświetleńPRAWO, ZARZĄD


Opracowując budżet w dziale administracji należy wziąć pod uwagę zarówno planowanie i kontrolę finansową jak również zapewnienie odpowiednich warunków w kontaktach z dostawcami produktów i usług.


Wybór odpowiedniego podejścia do zarządzania wydatkami gwarantuje nie tylko lepsze podejmowanie decyzji finansowych i organizacyjnych, ale również sprzyja długofalowym procesom mającym na celu wdrożenie oszczędności.


Zapraszamy do udziału w 2-dniowym warsztacie podczas którego: • poszerzysz umiejętności organizowania i gospodarowania budżetem swojego działu,

 • zwiększysz kontrolę nad wydatkami,

 • poznasz metody optymalizacji poszczególnych pozycji kosztowych,

 • zdobędziesz wskazówki, w jaki sposób uzyskać oszczędności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków kontraktowych.Korzyści:


Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia: • jak planować i prowadzić budżet działu administracji?

 • jak radzić sobie z błędami w analizowaniu danych finansowych?

 • jak koszty wpływają na podejmowanie decyzji?

 • jak rozliczać budżet administracji?

 • jak ograniczać wydatki działu?

 • jak negocjować warunki umów z dostawcami, aby optymalizować koszty?

 • jak wytyczać warunki finansowe w umowach?

 • jak zabezpieczyć wykonanie umowy?
 

Uczestnicy


Kogo spotkasz podczas szkolenia: • Dyrektorów i Kierowników Administracyjnych

 • Specjalistów i pracowników działów administracji i organizacji

 • Osoby odpowiedzialne za koordynowanie biura administracji
 

Program:


DZIEŃ 1 /23 CZERWCA 2020


OPTYMALIZACJA FINANSOWA W UMOWACH DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI


9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata


10.00 Rozpoczęcie szkolenia


Ekspert: mec. Romana Pietruk


Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?

 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania

 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach

 • Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!

 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach

 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach


Negocjacje warunków umów z dostawcami. Zabezpieczenie umowy. • Uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania, a specyficzne uregulowania w umowach

 • Tajemnica przedsiębiorstwa

 • Negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych

 • Dokumentacja przedkontraktowa

 • Zapytanie ofertowe, oferta, umowa przedwstępna, umowa stateczna

 • Umowy zawierane w formie elektronicznej

 • Kary umowne

 • Weksel, gwarancja

 • Inne formy zabezpieczenia płatności w umowie

 • Określenie ceny w umowie

 • Podatki – zapis w umowie

 • Rabaty posprzedażowe


Warunki finansowe w umowie. Wykonanie umowy. • Umowa sprzedaży i dostawy – istotne zapisy, określenie ceny sprzedaży

 • Umowa najmu – istotne zapisy

 • Określenie zdarzenia powodującego wymagalność płatności, protokół

 • Limity okresu płatności

 • Zadatek i zaliczka

 • Przyspieszenie płatności

 • Zmiana ceny po zawarciu umowy

 • Szkoda i określanie jej wysokości

 • Zwolnienie z odpowiedzialności uzasadnionej okolicznościami


16.00 – zakończenie 1. dnia szkolenia


DZIEŃ 2 / 24 CZERWCA 2020


POLITYKA KOSZTÓW I PLANOWANIE BUDŻETU DZIAŁU ADMINISTRACJI


8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata


9.00 Rozpoczęcie szkolenia


Ekspert: Aleksandra Tarasek


Kategorie kosztów i wydatków – wyjaśnienie zasad klasyfikacji • Koszty w systemie podejmowania decyzji

 • Co tworzy koszty, a co wydatki czyli co wiedzieć należy

 • Stosowane zasady podziału kosztów; użyteczność stosowanych metod

 • Modele controllingowe analizy kosztów, czyli jak należy prawidłowo klasyfikować koszty w swojej firmie

 • Polityka redukcji – czy koszty mogą maleć?

 • Jak mierzyć rentowność? Czym się różni rentowność firmy od rentowności produktów, obszarów i działań?

 • Wykorzystanie dźwigni operacyjnej w zarządzaniu kosztami działu

 • Wydatki firmy, kosztochłonność, rentowność


Gospodarowanie kosztami działu • Koszty stałe i zmienne działu administracji

 • Inwentaryzacja umów kosztowych

 • Błędy w interpretacji pozycji kosztowych

 • Polityka zapasów i inwestycji – koszty a wydatki

 • Znaczenie amortyzacji w polityce finansowej podmiotu

 • Czas w zarządzaniu kosztami

 • Efektywność zarządzania zasobami obrotowymi


Planowanie budżetu działu administracji • Znaczenie planowania w polityce controllingowej, czyli o co chodzi w controllingu

 • Powiązanie budżetowania wydatków administracji ze strategią firmy

 • Opracowanie założeń do prognoz finansowych

 • Planowanie budżetu długookresowe


Rozliczanie budżetu • Zasady analizy odchyleń od planu

 • Odsetki i zasady ich rozliczania

 • Dokumentacja dla potrzeb rozliczenia wydatków

 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

 • Raport kontrolno-wynikowy – sporządzanie


Ograniczenia wydatków • Podnoszenie efektywności finansowej działu

 • Proces controllingu w dziale kosztochłonnym

 • Możliwości wdrożenia oszczędności w dziale administracji


16.00 – zakończenie szkolenia
 

 

CENA:
Zgłoszenie do 02/06/2020: 1870 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie do 03/06/2020: 2170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
•uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
•materiały szkoleniowe, certyfikat
•obiady, poczęstunek podczas przerw

Romana Pietruk

Aleksandra Tarasek

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada bardzo bogatą praktykę̨ w zakresie tworzenia i negocjacji umów najmu.

Ekspert prawa, postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW. Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych m.in. sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.

Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji.

Wspólnik kancelarii prawnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym.
Prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.

Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, specjalizacja Bankowość, Marketing, Zarządzanie finansami

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia