Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przygotuj się na zmiany

2 wyświetleń

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu na terenie UE. Ważnym elementem będzie część pokazowa pozwalająca na zapoznanie się z funkcjonowaniem portalu notyfikacji kosmetyków CPNP oraz część dająca podstawy do sporządzania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego i przygotowania dossier kosmetyku. Uczestnicy szkolenia otrzymają także istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych.


Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją produktów kosmetycznych oraz pracowników organów kontrolnych odpowiedzialnych za kontrolę rynku branży kosmetycznej.


Program szkolenia:
1. Zasady ustalania roli przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw.
2. Obowiązki osób odpowiedzialnych, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia 1223/2009/WE.
3. Ustawa o produktach kosmetycznych – nowe obowiązki.
4. Badania produktów kosmetycznych.
5. Dokumentacja produktów kosmetycznych – omówienie poszczególnych elementów dokumentacji, język dokumentacji, zasady udostępniania w łańcuchu dostaw.
6. Oznakowanie produktów kosmetycznych wynikające z art. 19 rozp. 1223/2009/WE i rozp. 655/2013/UE - warsztaty.
7. Produkty z pogranicza (podstawowe zasady kwalifikacji produktów).
8. Notyfikacja produktów kosmetycznych na portalu CPNP - Cosmetic Products Notification Portal – zajęcia pokazowa.
9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE, sankcje.


Szkolenie poprowadzi:
mgr Marta Kuberska Maciejewska Absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obroniła pracę magisterską w Zakładzie Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Biotechnologii Medycznej. Obecnie członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa ds. Oceny Bezpieczeństwa, Grupa Legislacyjna, Grupa Claims). Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych "Substancje i Preparaty Niebezpieczne", „Chemia i Biznes”, „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo